Награды

Най-старото злато в света Варненски халколитен златен некропол

The oldest gold in the world Varna Chalcolithic necropolis gold.